UngdomsrådetHammerfest ungdomsråd består av 9 ungdommer bosatt i Hammerfest. Valg foregår i september/oktober hvert år. Ungdomsrådet er Hammerfest-ungdommens råd- og forslagsgivende organ i kommunen. Rådet er partipolitisk uavhengig, og velger selv hvilke saker de ønsker å engasjere seg i.

Ungdomsrådet disponerer også et eget budsjett som de bruker til å fremme ungdommens interesser. Dagens ungdomsråd består av 9 ungdommer, som velges for ett år av gangen. Alle i Hammerfest kommune som er mellom 13 og 18 år kan stille til valg. Ungdomsrådet skal gi forslag og råd til kommunens politiske og administrative ledelse i saker som angår ungdom.

Målet er å sikre og styrke ungdommens medvirkning og deltakelse i politiske beslutningsprosesser. Ungdomsrådet skal bidra til å sette barn og ungdoms oppvekstvilkår i Hammerfest på dagsorden. Derfor skal rådet være høringsinstans i alle saker som angår barn og ungdom.


Hammerfest Ungdomsråd deler ut penger til aktiviteter for ungdom med søknadsfrist 1 og en halv uke før hvert møte.
Her ser du hvordan du kan søke.
Her kan du laste ned en word-mal for hvordan en søknad kan se ut.

Voksenkontakt er Astrid Husvik Skancke. Telefon: 7840 2693 / 908 12 780.


Fra og med høsten 2015 finner du ungdomsrådets innkallinger og referater på kommunens hjemmeside.

Møteinnkallinger og referater fra tidligere år finner du i arkivet.

Ungdomsrådets retningslinjer

Gjeldende retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd ble vedtatt i Kommunestyret 18.06.2015 (PS 55/15). Retningslinjene finner du her.

Kontakt oss
E-post: ungdomsradet(a)hammerfest.kommune.no
Telefon sekretariat: 78402690