Utleie

Det er mulig å leie kaféen på Bootleg til private bursdager og andre arrangement!

Leietaker må være en voksen person som også må være til stede under arrangementet. Leietaker vil i forkant av arrangementet få en gjennomgang av teknikk og sikkerhetsrutiner, samt en utlånsnøkkel som gir adgang til kaféen

Alle arrangementer må være rusfrie.


Pris for leie er regulert i kommunens gebyr- og avgiftsregulativ, pkt. 6.34. For 2017 gjelder følgende satser:Leie er mulig mandag, fredag, lørdag og søndag så fremt kaféen er ledig. Ta kontakt med oss for forespørsel om ledig tidspunkt:

E-mail: post@bootleg.no
Telefon: 7840 2690